F – STUDIO

Logo i identyfikacja graficzna dla klubu muzycznego w Białymstoku.





@